Waldorfské lyceum Pardubice

Waldorfské lyceum Pardubice

Škola pro život, který tvoříte

barva
barva
barva
barva
barva

Vzdělávání zaměřené na získání kompetencí

Moderní svět nevyžaduje maximalizaci akademických znalostí, ale schopnost používat klíčové znalosti a dovednosti k rychlému rozvíjení a flexibilnímu přizpůsobování odbornosti. Waldorfská pedagogika, která existuje již sto let a neustále se rozvíjí nabízí funkční a v praxi vyzkoušený model vzdělávání ke kompetencím a je od svého vzniku koncipována a testována i pro střední školství. Naši absolventi proto budou vedeni k samostatnosti skrze epochové vyučování, exemplární výuku, projektovou práci a rozsáhlé praxe.

Čísla a fakta:

V současnosti jsme ve fázi projednávání žádosti o zápis školy do rejstříku.

Studijní obor: 78-42-M/06 Kombinované lyceum.

Kapacita: 120 žáků, 4 ročníky po 30 žácích, otevření nejdříve od září 2024.
Prostory: aktuálně jsou prostory v jednání v lokalitě Pardubice nebo Chrudim.
Tým pedagogů: postupný náběh, v plném stavu 22 učitelů, 11 úvazků.

Charakteristika studijního oboru

studium: denní, čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou

 • hodnocení studijních výsledků formou slovního hodnocení
 • absolvent: je připraven pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole
 • studijní zaměření: od 2. či 3. ročníku si student vybere jedno z následujících, (škola otevře v každém ročníku 2-3 zaměření v souladu se zájmem studentů a možnostmi školy):

 1. přírodovědné (biologie, chemie, zeměpis, matematika, fyzika)

   

 2. technické (matematika, fyzika, tech. kreslení, strojírenská technologie, tech. mechanika)

 3. humanitní (profilové předměty: pedagogika, psychologie, základy společenských věd)

Specifika školy:

Hlavní předměty jsou probírány v měsíčních blocích, pracujeme koncentrovaně, do hloubky, hledáme souvislosti, zpracováváme ucelená témata.
Kromě kvantitativního vyjádření úspěchu v tom co je měřitelné je důležitá individuální zpětná vazba k procesu osvojování dovedností.

Kromě množství individuálních drobných zadání pracuje každý žák na ročníkové práci, která se pro něj stává skutečnou výzvou.

Rozlišování podstatného a nepodstatného: vybrat případy, kde jdeme do holoubky a zároveň si udržet celkový přehled.

V každém ročníku absolvují žáci praktikum mimo školu v různých oblastech pracovního trhu, aby zažívali pracovní realitu a uvědomovali si, co pro ni skutečně potřebují. Celkem stráví žáci během studia půl roku na různých praxích a projektech mimo školu.

Silné stránky absolventů

 • Práce s informacemi, kritické myšlení a analytické
 • Argumentace a prezentační dovednosti
 • Digitální kompetence
 • Finanční a podnikatelská gramotnost
 • Ochota učit se nové věci
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Schopnost rozhodovat se
 • Pevná pozice ve 2 cizích jazycích
 • Schopnost zvládnout neúspěch
 • Iniciativa a schopnost přijmout zodpovědnost.
 • Volba povolání na základě praxe a důkladného sebepoznání

Máte zájem o další informace o Waldorfském lyceu v Pardubicích?

Napište nám na emailovou adresu uvedenou v kontaktech.